Visiting the “Can Ràfols dels Caus” cellar

A wonderful morning among the Penedès vineyards with Amaïa translation company from France.
Un matí fantàstic entre les vinyes del Penedès amb l’empresa de traducció Amaïa, de França.
Una mañana fantástica entre los viñedos del Penedès con la empresa de traducción Amaïa, de Francia.

Can ràfols dels Caus