Tours a la carta


VISITES I ACTIVITATS CULTURALS “‘A LA CARTA”

Barcelona és una ciutat amb una intensa vida cultural, amb nombrosos museus, exposicions i altres esdeveniments culturals.

Us puc ajudar a dissenyar visites, itineraris o activitats a mida segons els interessos específics de cada grup o basat en altres activitats organitzades.

Tinc força experiència en dissenyar diferents programes i triar els llocs d’interès.

 

VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES “A LA CARTA”

Barcelona es una ciudad con una intensa vida cultural, con numerosos museos, exposiciones y otras manifestaciones culturales.

Puedo asesorarles para diseñar visitas, itinerarios o actividades a la medida, según los intereses específicos de cada grupo o en función de otras actividades organizadas.

Tengo experiencia en diseñar programas diferentes y atractivos.

 

VISITS AND CULTURAL ACTIVITIES “À LA CARTE”

Barcelona is a city with an intense cultural life, with numerous museums, exhibitions and other cultural displays.

I can design custom-made visits, itineraries, or activities which are either focused on the specific interests of a group, or tailored to complement other previously organized activities.

I have a lot of experience designing different and attractive programs.

 

mobil669.481.486 \"fixe\" 93 125 50 99 emailtate@tatecabre.com

Nom

El vostre Email

Assumpte

Missatge

Por favor, prueba que eres un humano seleccionando la llave.