Reportatge a la revista Avenç a quatre mans amb Martín Rodrigo Alharilla