Presentació del llibre Molta terra (catalana) a l’Havana (vol. 1) de Josep M. Torné

Tate Cabré, periodista cultural va presentar el divendres 22 de març sl Centre de Lectura de Reus el llibre Molta terra (catalana) a l’Havana (vol. 1) de Josep M. Torné. El llibre, publicat per Editorial Gregal, és una obra de divulgació històrica sobre la petjada que deixaren tot un seguit d’emigrants catalans a l’Havana del segle XIX i primer terç del XX.

Tate Cabré, Cultural journalist, presented on Friday, March 22 in the Centre de Lectura in Reus, the book Molta terra (Catalan) in Havana (vol 1) by Josep M. Torné. The book, published by Editorial Gregal, is a work of historical spreading on the track that left a whole series of Catalan emigrants in Havana from the 19th century and the first third of the 20th.