Guia dels Oregon Estate Beavers Spain Tour

L’entrenador de basket dels Beavers – Oregon State University -, Wayne Tinkle, explica com va viure l’atemptat de Les Rambles quan estàvem a l’hotel Meridien, i agraeix el paper que hi vam jugar els guies, Brian i Tate.


Basketball coach Wayne Tinkle, from the Oregon State University Beavers, tells how his team underwent the terrorist attack in Las Ramblas, while we were in the hotel Meridien, and outlines the role played the guides, Brian and Tate.

 

 

 

Més informació del tour al web dels Beavers:
http://www.osubeavers.com/news/2017/8/3/mens-basketball-beavs-in-spain-the-schedule-is-set.aspx