Conferència sobre “Els socis fundadors del Círcol de Reus

Conferència sobre “Els socis fundadors del Círcol de Reus, forjadors de la ciutat moderna” en ocasió dels 170 anys de la seva fundació,  Dilluns 20 de febrer a les 20h, Saló dels miralls. Acte compartit amb la conferència de l’ex-alcalde Lluís Miquel Pérez Segura, president del Centre de Lectura sobre el context històric del Reus del Segle XIX.

Conference on “The founding members of the Círcol de Reus, forgers of the modern city” on the occasion of the 170th anniversary of its foundation, Monday 20 February at 8pm, Hall of Mirrors. Event shared with the conference of the ex-mayor Lluís Miquel Pérez Segura, president of the Centre de Lectura de Reus on the historical context of Reus in the 19th century.