Conferència Puig i Cadafalch, Dijous 9 de maig 2019, Mataró