Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Reus. Memòria Econòmica i de Treballs 1973-1986

memoria1973_1986
Memòria Econòmica i de Treballs 1973-1986.

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Reus.

Aquesta Memòria constitueix un instrument bàsic per a conèixer, d’una banda, la realitat històrica, no tan sols de la Cambra de Reus, sino de la societat que l’envolta, i d’altra banda, l’evolució dels factors econòmics que conformen l’estructura de la seva demarcació geogràfica, una zona que en els 13 anys que s’analitzen ha viscut una etapa econòmicament difícil.