Guia de Gaudí

GuiaGaudiNewsline
Guia de Gaudí

GAUDÍ
Idea, coordinació del projecte, textos i fotos de Tate Cabré
ISBN 84-933049-0-5
66 páginas
Edita Newsline
Edició quatrilingüe en anglès, alemany, francès i espanyol.

Recorregut complet per tota la geografia gaudiniana dins i fora Catalunya: Lleó, Astorga, Comillas i Mallorca.

Etiquetas: