50 anys de la Galeria d’Art Anquins

El 24 de març  va tenir lloc l’acte central del 50 Aniversari de la Galeria d’Art ANQUINS de Reus amb dues exposicions commemoratives i l’edició del llibre commemoratiu.

A la galeria: L’exposició VINCLES amb la participació dels 50 artistes que actualment estan vinculats a la galeria. El catàleg reprodueix  una obra representativa de cada artista i un text d’un crític d’art. L’exposició estarà oberta del 24 de març al 5 de maig de 2023.

Al Centre d’Art Cal Massó: Exposició de la trajectòria de la galeria,  formada per infografia amb un  time-line dels cinquanta anys de la trajectòria i un conjunt de fotografies, catàlegs i documents acompanyats de la projecció d’un vídeo que recull imatges i testimonis dels 50 anys de la galeria.  L’exposició estarà oberta al públic del 24 de març al 16 d’abril de 2023.

On March 24, the central event of the 50th Anniversary of the ANQUINS Art Gallery in Reus took place with two commemorative exhibitions and the publication of a book.In the gallery: The VINCLES (Links) exhibition with the participation of the 50 artists who are currently linked to the gallery. The catalog reproduces a representative work by each artist and a text by an art critic. The exhibition will be open from March 24 to May 5, 2023.At the Cal Massó Art Center: Exhibition of the gallery’s history, made up of infographics with a timeline of fifty years of history and a set of photographs, catalogs and documents accompanied by the projection of a video that collects images and testimonies of the gallery’s 50 years. The exhibition will be open to the public from March 24 to April 16, 2023.